Neutrální RTV vytvrzující silikonová lepidla

RTV silikonová lepidla produkují během procesu vytvrzování vedlejší účinky. U nejběžnějšího systému vytvrzování - tzv. acetoxy systému je vedlejším účinkem korozivnost, která může poškodit citlivé kovy včetně mědi a bronzu.  Proto je důležité, aby pro elektronické aplikace  byl vybrán systém vytvrzování, který produktuje pouze nekorozivní účinky.

ACC Silicones vyrábí dva systémy; tradiční alkoxy silikonové lepidla a novou řadu silikonových lepidem s acetonovým systémem vytvrzení. Alkoxy nevytvrzené výrobky mají pomalejší vytvrzování a nižší provozní teplotu. Novější acetonové RTV lepidla mají rychlejší vytvrzení, jsou vhodná pro použití při vysokých teplotách a jsou velmi univerzální. Během vytvrzování se vytvoří malé množství acetonu, které je toxické, avšak nepředstavuje žádné problémy s hořlavostí.

Click here for sample

Produkt      Typ vytvrzení Reologie Klíčové vlastnosti
AS1800 Aceton Pasta Bílá
AS1801 Aceton Pasta Černá
AS1802 Aceton Samonivelační Tepelná vodivost do 2.30 W/mK
AS1803 Acetone Samonivelační Tepelná vodivost do 1.55 W/mK
AS1805 Acetone Pasta Červená pasta, vysoká teplota až 300oC
AS1810 Acetone Pasta Odolnost vůči naftě
AS1820 Acetone Tekutá Bílá
AS1821 Acetone Tekutá Černá
AS1700 Alkoxy Pasta Průsvitná

AS1701

Alkoxy Pasta Černá, splňuje UL94 V-0
AS1721 Alkoxy Samonivelační Černá
AS1723 Alkoxy Tekutá Průsvitná
AS1745G  Alkoxy    Pasta Mil Spec, vysoká pevnost, šedá
AS1745T Alkoxy Pasta Mil Spec, vysoká pevnost, průsvitná
AS1740 Alkoxy Tekutá Mil Spec, průsvitná
AS2700 Alkoxy Pasta poměr 10:1, rychlé RTV vytvrzení, šedá pasta
AS2701 Alkoxy Pasta poměr 10 :1, rychlé RTV vytvrzení, tepelná vodivost 1.55W/mK

 

Prosím všimněte si, že lepidla s acetonovým systémem vytvrzení nejsou vhodné pro použití s polykarbonátovými nebo akrylovými materiály.

 

 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444