Teplem vytvrzená silikonová lepidla

Adičně vytvrzené silikonové lepidla jsou zvláště užitečné, pokud výrobní metody vyžadují velmi rychlé vytvrzování.

Adiční systém vytvrzování  je založen na použití platinového katalyzátoru, který je díky tomu, že nevytváří žádné škodlivé vedlejší účinky vhodný pro širokou škálu aplikací včetně elektroniky.

Klíčové vlastnosti:

  • Vytrzení teplem od 90°C do 150ºC
  • Rychlé vytvrzení v některých případech za méně než 5min
  • Nekorozivní neutrální vytvrzování
  • Vynikající fyzikální vlastnosti
  • Vytvrzuje v uzavřené jednotce
  • Tepelná vodivostClick here for sample
Produkt Reologie Barva   Rychlost vytvrzení Vlastnosti
AS1402  Pasta Průsvitná 40min@100ºC Adheze k většině povrchů
AS1404 Pasta    Šedá 20min@100ºC Vysoká pevnosti, dobrá adheze
AS1420 Tekutá Šedá 30min@100ºC  Tepelná vodivost 1.38W/mK
AS1421  Pasta Šedá 10min@125ºC  Tepelná vodivost 2.10W/mK

Stejně jako u všech adičně vytvrzujících materiálů můž být adheze zlepšena delší dobou zasychání, vytvrzením při zvýšené teplotě nebo pomocí zvláštního primeru jako je ACC Primer No3.

 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444