Tamponový tisk

Tampo print pads


Tampotisk je proces, který se používá k přenosu inkoustu z vyleptané tiskové desky na jakýkoliv povrch za pomocí silikonové pryžové podložky (tzv. tamponu).

Hlavní výhodou této metody tisku je jeho schopnost tisknout na jakýkoliv i nerovný povrch. Tampotisk se používá pro tisk plastů, kovů a keramiky určené pro průmysl, automobilový průmysl, bílé zboží a  maloobchod.

 Click here to see ACC products for making tampo pads

Proces tampopotisku

Tampo fig 1

Krok 1 – cyklus tisku začíná zaplavením vyleptané plochy tiskové desky inkoustem (obr.1). Tampotiskové stroje použijí buď otevřený kalamář (jak je vidět na obrázku níže) nebo uzavřenou nádržku inkoustu, která zabrání vypařování rozpouštědla z kalamáře. Inkoust musí mít nízkou viskozitu, aby mohl vytékat rovnoměrně po celé ploše.

 

  

Tampo fig 2

 

Krok 2 -  Horní povrch desky se vyčistí pomocí stíracího nože, přičemž stírá přebytečnou barvu (inkoust) a inkoust zůstává pouze ve vyleptaném obrazci.

  

  Tampo fig3

Krok  3  Přenosová podložka je stlačena na povrchu desky, a jak se stlačuje, tak vlastním odvalením vytlačí vzduch pryč  (obr. 3). Jelikož se rozpouštědla z povrchu inkoustu odpařují, zvýšená lepivost odkrytého povrchu umožňuje inkoustu to, aby se nalepil na podložku z vyleptaného povrchu tiskové desky

 

Tampo fig4Krok 4  Jakmile se tisková podložka (tampon) zvedne z povrchu, zůstává na něm tento film, který začne usychat, a tím se povrch stává lepivým (obr. 4)

 

 

  

Tampo fig5

Krok 5 Vzhledem k tomu, že je podložka stlačena na povrch substrátu, lepivost z inkoustového povrchu umožňuje to, aby se lepilo se na substrát (plochu pro potisk) a ne na podložku. Podložka bude během tohoto kroku výrazně stlačena, tvar podložky je navržen tak, aby se obraz na substrátu (ploše) spíše válel než aby se rovnou stlačil (obr. 5). Ve skutečnosti, vhodně navržená podložka nikdy nevytvoří nulový úhel styku s podkladem, zabraňuje zachycení vzduchu mezi podložkou a substrátem (plochou pro potisk), který může mít za následek neúplné převedení obrazu.

 

 

Tampo fig6Krok 6  Podložka se zvedne od povrchu substrátu, za předpokladu, že se zachová jeho původní tvar.  Jestliže jsou parametry podílející se na všech šesti krocích náležitě kontrolovány, podložku zvedneme odtud čistou a připravenou pro další proces tisku (obr. 6).

 

 

Silikonová pryžová podložka (tampon)

Podložka je definovaná část tiskového procesu. Tvar, tvrdost a povrchové úpravy určují úchyty a vlastnosti přenosu každé podložky a tím i konečnou kvalitu tisku ve finálním výrobku.

Je to poměrně jednoduchý proces vytvoření silikonové pryžové podložky. Formy mohou být vyrobeny v různých způsobech pomocí vakuově tvarovaných plastů, mechanicky opracovaného a leštěného kovu nebo epoxidové pryskyřice. Existují dva základní typy chemie používané ve formulaci 2-složkových RTV silikonů, které mohou být použity k vytvoření tampotiskové  podložky. Je to buď adičně vytvrzující systém (pomocí platinového katalyzátoru) nebo kondenzačně vytvrzující systém (pomocí cínového katalyzátoru). Každý systém má své výhody. 

Tvrdost podložky

Konečná tvrdost vytvrzeného podložky je velmi důležitá. S odchylkou jen 4 Shore A z očekávaného stupně tvrdosti, začnete si všímat změn v tiskové kvalitě vyráběné podložky. Některé podložky se mohou lišit o více než 4 stupně od normy, a to může významně ovlivnit vytištěné výsledky. Obecně platí, že měkčí podložky jsou méně účinné při přenosu inkoustu. Podložky vyrobené z materiálů, které nebyly formulovány správně, tvrdne časem což vede ke změně v tiskové kvalitě. Když jsou podložky příliš tvrdé, nejdou stlačit a obraz se správně nezvedne.

ACC adičně vytvrzující silikony

Adičně vytvrzující silikony jsou obvykle dvou složkové systémy A/B s poměrem míchání 10:1 nebo 1:1. Mají vynikající mechanické vlastnosti, poměrně vysokou tvrdost (> 25 Shore A) a velmi silnou odolnost proti rozpouštědlům.

ACC adičně vytvrzující pryže jsou vhodné zejména pro vysoce agresivní rozpouštěcí inkousty. Tyto pryže se vytvrdí při pokojové teplotě a čas vytvrzení lze urychlit zahřátím silikonu po smíchání a procesu nalití, ke kterému došlo.

Konečná tvrdost vytvrzené tiskové podložky je regulována prostřednictvím přidání silikonové kapaliny na sloučeninu před vytvrzením. To umožňuje jedna základní silikonová pryž, která se použije k výrobě širokého rozsahu podložek s různou tvrdostí. Doporučujeme používat F111/50, silikonová kapalina s nízkou viskozitou.

ACC adičně vytvrzující materiály vhodné pro tampotisk

Produkt

Barva

Poměr míchání

Tvrdost

Smíšená viskozita

MM230

červená

10:1

30 Shore A

20,000 mPa.s

MM242

červená

10:1

42 Shore A

11,000 mPa.s

Click her for a sampleVýběr adičně vytvrzujících silikonů

Konečný výběr, který silikon použít, si stanoví každý zákazník. Každý uživatel bude mít vlastní jedinečnou směs inkoustu, zpomalovače, ředidla, antistatické přísady, promotoru adheze a tužidlo v závislosti na tom, na jaký povrch se tiskne.

 ACC Silicones může nabídnout pouze velmi obsáhlé směrnice, ale konečný výběr by měl být proveden po pečlivém vyhodnocení použitých vzorků v tiskovém prostředí.

MM242 nemá polární povrch a je vhodný pro použití s inkousty, zpomalovači, a ředidely pomocí polárních uhlovodíkových rozpouštědel. vynikající trvanlivost a toleruje vysoké procento silikonové kapaliny.

MM230 více polární povrch a je vhodný pro použití s inkousty, zpomalovači, a ředidly pomocí polárních rozpouštědel, jako je například alkohol. To vyžaduje méně tekutin, k vytvoření měkké podložky.

 

ACC kondenzačně vytvrzující silikony

Tyto dvou složkové A/B systémy používají poměr míchání 20:1. Mají široký rozsah tvrdosti  a vyrábí podložky s vynikajícími mechanickými vlastnostmi.

Tvrdost kondenzačně vytvrzující podložky může být upravena smícháním dvou různých produktů; výslednou tvrdost lze vypočítat algebraicky, tj. k získání podložky s tvrdostí 9,5 Shore A je potřeba smíchat 50% MM918 s 50% MM709. V systému kondenzačního vytvrzení nedoporučujeme použití silikonové kapaliny, která by způsobila nadměrné odvzdušnění z podložky.

ACC kondenzačně vytvrzující silikony vhodné pro tampotisk

Produkt

Barva

Poměr míchání

Tvrdost

Viskozita

MM918

bílá

20:1

18Sh A

16,500 mPa.s

MM50T

světle šedá

20:1

6Sh A

12,000 mPa.s

MM709

průhledná

20:1

1Sh A

18,000 mPa.s

 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444