Tepelně vodivé zalévací hmoty, pasty a lepidla

Elektronické součástky během provozu produkují teplo. Nadbytečné teplo musí být ze součástek odváděno z důvodu udržení vysokého výkonu zařízení a zamezení předčasného selhání jeho součástí. Potřeba účinného přenosu tepla se stala klíčovým požadavkem při vývoji nových technologií, které mají tendenci se zmenšovat, zatímco jejich výkon roste (procesory, LED zařízení, el. zdroje).

Vlastní design se může lišit, v zásadě však vždy budeme mít nějakou plochu chladiče, na kterou budeme přenášet teplo z aktivních součástek. Rozhraním mezi součástkou a chladičem je tepelně vodivá hmota, která má za úkol vyplnit všechny vzduchové mezery, které fungují jako překážka vedení tepla.

Tyto tepelně vodivé materiály mohou mít celou řadu forem: tekutá lepicí hmota, nelepivá pasta, gel, zalévací hmota, podložka, materiál v rolích, sprej... Také jsou založeny na různých typech chemie. Volba mezi nimi se obkvykle řídí následujícími faktory:

  • Teplotními požadavky
  • Výrobním procesem
  • Provozními podmínkami prostředí
  • Potřebou dalších oprav a úprav

Měření tepelné vodivosti

Teplo se přenáší 3 způsoby: vedením v látkách, sáláním a radiací. Pro tepelný managament el. zařízení nás především zajímá přenos tepla vedením, protože nejprve musíme dostat teplo od zdroje jeho vzniku, který je obvykle v pevném materiálu (součástce). Přenos vedením spoléhá na přenos tepelné energie vibracemi částí, které jsou ve vzájemném kontaktu.

Tepelnou vodivost lze měřit několika způsoby, z nichž 3 jsou asi nejobvyklejší:         

  • Leesovy disky
  • metoda horká desky
  • laserová záblesková metoda

ACC používá Leesovu diskovou metodu, jako jednu z mnohaletých prověřených konzistentních přímých metod měření.

Jednotky měření jsou W/m.K (Watt na metr a stupeň Kelvina)

Tepelně vodivé materiály na silikonové bázi

Tepelně vodivé silikonové elastomery mohou být vyrobeny jako RTV a teplem vytvrzovaná lepidla, zalévací hmoty a netvrdnoucí směsi. Pro detailní informace navštivte naše stránky věnované tepelně vodivým materiálům.

 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444