Osvětlovací technika

Osvětlovací technika se během několika posledních let rapidně rozvinula a tento prudký rozvoj s sebou přinesl nové problémy. Silikonové materiály jsou řešením celé řady z nich a přinášejí do tohoto oboru nové benefity.  

Silikonové materiály nacházejí uplatnění zejména v následujících obastech:

  • LED osvětlení
  • Riziková pracoviště a nebezpečné prostory
  • Komerční outdoorové (venkovní)
  • Signalizace

LED osvětlení

Nejrychleji se rozvíjející technologie z použití silikonové technologie profituje nejvíce.

Silikony se používají pro

  • Zvýšení přenosu světla
  • Ochranu
  • Odvod tepla

Pro další detailnější rozbor navštivte stránky LED aplikací.

Zařízení do nebezpečných prostor

Silikony umožňují dosáhnout vysokého stupně krytí, které je vhodné i do nevýbušných prostor. Materiály ACC jsou certifikovány pro tyto aplikace v ČR i v zahraničí. Utěsnění zařízení lze vytvořit zalitím, neba také jako namístě vytvářeným těsněním (FIPG). Je možné vytvořit jak rozebiratelné (opravitelné), tak nerozebiratelné zařízení.

Komerční outdoor & signalizace

Ve většině případů je při použití silikonových materiálů vytvoření dostatečného stupně krytí snadné. ACC Silicones pro tyto aplikace vyrábí širokou řadu materiálů, které jsou vhodné pro veškeré typy těchto aplikací a nebudou mít na tato zařízení negativní vliv (např. koroze, elmg. vlastnosti).

Prosíme, pro další se obraťte na naše stránky lepicích a těsnicích hmot.

 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444