Silikonové těsnicí a lepicí aplikace

Portlight hatch sealNa silikonová lepidla je kladena celá řada požadavků. Jedná se zejména o adhezi k povrchu, vysokou vlastní pevnost lepidla (zabraňujícímu selhání koheze), odolnost proti vlivům prostředí a také samozřejmě schopnost splňovat výše uvedené vlastnosti po celou dobu živostosti zařízení.

Naproti tomu těsnicí hmoty mohou vyžadovat pouze omezenou přilnavost, malou vlastní pevnost materiálu, ale i ony musí být schopny odolávat vlivům prostředí, jimž jsou vystaveny.

Se zřetelem na tyto výše zmíněné požadavky jsou silikonové materiály jak vynikajícími univerzáními lepidly, tak cenově výhodnými těsnicími hmotami v celé řadě aplikací.

Lepidla

přirozeně musejí přilnout k oběma povrchům a vytvořit pevné spojení a také mít dostatečnou kohezi pro zajiští požadované funkce spoje. Přilnavost k lepenému materiálu závisí na chemickém složení lepidla, fyzikálních vlastnostech povrchu a parametrů prostředí během vytváření spoje. V některých případech je potřeba pro zlepšení chemické adheze použití primeru.

Těsnění

Těsnění jsou obvykle vytvářena za použití stlačitelných elastomerů, buď aplikovaných ve formě předtvarovaných těsnění, nebo jako tekutá těsnicí hmota. Silikony mohou být používány v obou těchto formách a jsou velmi často voleny pro svou schopnost adheze a výborného těsniva.

Další informace k tématu najdete na následujících stránkách

Silicone adhesives and sealants
Silicone primers
FIPG (Formed In Place Gaskets)

 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444