FIPG Gasketing

FIPG example1

FIPG Těsnění

Těsnění se může snadno přehlédnout, pokud jde o design a  výrobu mnoha mechanických součástí. Může jednoduše vytvořit pohodlné těsnění tak, aby se dovnitř nedostaly nečistoty, ale častěji je těsnění důležité pro funkci a dlouhodobou spolehlivost konečného produktu.

 V některých případech se může skládat z jednoduchého kroužku "O" nebo v jiných případech tvoří velmi složité trojrozměrné obrazce. Musí odolávat velmi vysoké nebo nízké teplotě,  rozsáhlým tepelným cyklům,  a být odolné vůči chemikáliím a ostatním  drsným okolním podmínkám. Pro účely údržby je často nutné, aby bylo možné  jejich odstranění a případné opakované použití, ale zároveň, aby byla zachována pružnost a schopnost vytvořit efektivní těsnění.

Hlavní zdržení může být způsobeno ve výrobním procesu, zatímco těsnění je umístěno a drženo v pozici přednostně před aplikací jakéhokoliv mechanického upevnění. Pokud je špatně umístěno, neposkytuje takové těsnění a často vede k poškození produktu a  nákladnému předělávání.  K překonání těchto výrobních problémů se mnoho výrobních inženýrů obrací na FIPG těsnění pro rychlou a efektivní alternativu.

 

FIPG: co je to?

FIPG je poměrně jednoduchá metoda, kdy pomocí tekutého silikonového lepidla vytvoříme těsnění mezi dvěmi součástmi.

Existují dva procesy:)

1.) společný mokrý proces - kdy je lepidlo aplikováno na jeden povrch a ihned jsou obě součástky připevněny dohromady.  Toto je velmi rychlý proces, který má navíc tu výhodu, že dochází ke ztmelení obou součástí (komponentů). Nicméně, existuje tady také nevýhoda, pokud by se musely součásti znovu v budoucnosti rozebrat, těsnění bude tímto zničeno.  

2) proces dovytvzení (Post cure process), lepící a těsnící hmota je použita k vytvoření těsnění na jednom povrchu součásti, což poskytuje důležitou úpravu před konečnou montáží.  Lepidlo je proto připojeno k jedné polovině montáže, čímž se umožní rychlé a jednoduché upevnění při výrobě.  Není třeba umístit nebo držet těsnění na jednom místě, a pokaždé je zaručeno dokonalé přizpůsobení. V případě potřeby lze obě součásti rozebrat, těsnění zůstane ve své původní poloze, a umožňuje tím také opakované použití.

Tyto metody výroby těsnění mají několik výhod oproti použití klasického pre-cut těsnění:

  • rychlá přesná výroba
  • lepší odolnost vůči rozdílním teplotním cyklům v bi-metal spojích
  • snižuje riziko chvění (nežádoucí vibrace mezi komponenty)
  • lepší přístup pro údržbu nebo předělání

Metody výroby

Metoda 1

Tato metoda je zvláště vhodná, když plochy součástí jsou tři rozměrné.  Při použití tří os dávkovacího stroje nebo automatizovaného robota lze lepidlo aplikovat rovnoměrně na tří rozměrné obrazce pro rovnoměrné a přesné těsnění. Opakované těsnění může být také vytvořeno na jednom komponentu, kde je požadováno těsnění z několika samostatných částí nebo ploch.

Pokud stroj požaduje údržbu, těsnění zůstane v klidu na jednom povrchu, což umožňuje jednodušší opakovanou montáž. 

FIPG fig1Obr.1 ukazuje typické dvousložkové pouzdro (kryt) s horní a spodní plochou, kdy těsnění musí být mezi oběmi povrchy.

 

 

 

 

FIPG fig2

Na obr.2 slepidlo nanese na jeden povrch pomocí jednoduchého automatického dávkovacího systému.  

Reologické vlastnosti lepidla zajišťují, že je vytvořen zvednutý profil, který je zachován i při vytvrzování.

 

 

 

Po dostatečné době poskytne lepidlo vytvrzení obou těchto složek, a pak mohou být umístěny společně, viz obr. 3 FIPG fig3

 

Mechanická upevnění jsou použivána k držení dvou součástí na svém místě. Vytvrzovací lepidlo je nyní komprimován mezi dvěma povrchy tak, aby vytvořilo těsnění.

 

Metoda 2

Tato druhá metoda tvořící těsnění navíc tu výhodu, že vytváří těsnění, které zvýšenou mechanickou pevnost, a proto je vhodnější pro vysokotlaké aplikace.

Tato alternativní metoda může být použita na součásti, které jsou pouze dvourozměrné, což je uvedeno na obr. 4.
FIPG fig4   

Na povrchu jedné součástky, kde se bude vytvářet těsnění se udělá drážka nebo rýha. Tato rýha je pak vyplněna pomocí tekutého nebo samonivelačního silikonového lepicího tmelu. Použijeme tolik lepidla, aby nepřeteklo přes rýhu na okolní plochu.

 

 

 

FIPG Fig5 copy

Na druhé součástce je vytvořen malý zvednutý profil, který udržuje stejný obrys jako u naplněného kanálu u první součástky. Osa kanálu a zvednutého profilu bude stejná. Šířka kanálu by být vyšší než zvednutý profil.
Viz obr. 5

 

 

 

fipg FIG6

To umožní,  aby zvednutý profil stlačoval těsnění rovnoměrně, jsou-li obě složky sestaveny, pomocí mechanické upevnění vyvíjet tlak.
Viz obr. 6. 

 

 

Výběr produktu

Výběr správného silikonového lepidla pro použití při vytvoření FIPG, je určována jak na způsobu výroby tak na koncovém použití. Tyto výrobní metody často vyžadují reologii lepidla, buď pasty nebo tekutého produktu. Další fyzikální vlastnosti lepidla, jako například průtok, viskozita a stupeň vytlačování, může ovlivnit jak výrobní rychlost a výběr, tak design automatického dávkovacího systému. Je proto důležité zapojit ACC Silikones a dodavatele zařízení již v počátečních stádiích návrhového procesu.

Vytvrzovací rychlosti a metody jsou zásadní pro maximalizování efektivitu výroby. Chemické vytvrzovací systémy v silikonových lepidlech mohou vytvořit vedlejší účinky, z nichž některé mohou být korozní a škodlivé. Tyto vedlejší účinky mohou také ovlivnit konečný produkt a vytvořit H&S problémy pokud nejsou zohledněny v počáteční fázi.

Podmínky provozního prostědí také ovlivňují výběr lepidla. Co je těsnění poskytující utěsnění před chemikáliemi, olejem, pohonným hmotám, vlhkosti, vodě atd.? Silikony prokázaly vynikající odolnost proti tvrdým pracovním podmínkám, a udržování svých fyzikálních vlastností, ale některé silikonové lepidla se lépe hodí na určité podmínky než ostatní. Extrémní provozní teploty mohou snížit množství těsnicích materiálů, což bude mít za následek ztrátu pružnosti a to povede k selhání produktu. ACC Silicones mají produkty, které udržují jejich výkon při vystavení rozsáhlých provozních teplot v rozsahu od -60oC do +300 oC. 

Další fyzikální a elektrické vlastnosti mohou být důležité, a také mohou přidat na funkčnosti těsnění. Silikon je přirozeně elektricky izolační, ale může být formulován tak, aby byl elektricky vodivý. Tepelná vodivost může být požadována k rozptýlení tepla přes těsnění do chladiče nebo jiné zařízení.

ACC Silicones mají širokou škálu standardních přípravků a mnoho dalších je k dispozici na objednávku. Rádi Vám pomůžeme při výběru vhodného materiálu, v některých případech je pro splnění požadavků designu možné poskytnout i individuální řešení daného problému "na míru".   Vzhledem k tomu, že správný výběr produktu je zásadní pro efektivitu výroby, obraťte se prosím na náš technický personál, který má mnoholeté zkušenosti.

 

 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444