Nejlepší produkt

EM1035 - Emulsion
  • Separátor pro všeobecné použití
  • Dobrá stabilita ředění
  • Minimální zbytky na formách
  • Dobré antistatické vlastnosti
 

Silikonové emulze

Emulze ACC na silikonové bázi jsou inertní, teplotně stabilní, netoxické materiály, které mají využití v mnoha aplikacích, kde je třeba mazání, lesk, antistatika, ochrana a separační vlastnosti.

Silikonové emulze mohou být rozděleny do tří skupin v závislosti na typu použitého systému emulgátoru. Mohou být: aniontová, kationtová a neionogenní. Většina emulzí je neionogenní, v přpadě že jsou slučitelné s jedním z dalších dvou systémů, ale v závislosti na aplikaci, mohou být vybrány kationtové nebo aniontové emulze.

Viskozitu a fyzikální vlastnosti lze měnit pomocí použití odlišných viskozit základních polymerů. Vysoké procento provedení pevných látek může být dodáváno jako koncentrát a před aplikací zředěno s vodou, což způsobí nákladově efektivní přepravu.

Food tray

Průmysl

Aplikace

Gumárenství a plastikářství Separátory a maziva
Potravinářská plata a plasty Separátory
Leštění a ošetrování aut Ochrana, odolnost proti povětrnostním vlivům, lesk, nanášitelnost
Domácí čističe a leštidla Ochrana, lesk, nanášitelnost
Textilní povrchy Zlepšují omak, voduodpudivost a snižují mačkavost
Perlit, poróza, kaolíny Voduodpudivost

l

 

 

 

 

 

Poskytuje 

  • řadu viskozit
  • různý obsah pevných částí
  • produkty pro potravinářství
 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444