Mazání vazelínami, kapalinami a emulzemi

MAZÁNÍ VAZELÍNAMI, KAPALINAMI A EMULZEMI

Silikonové polymery mají přirozeně velmi nízké koeficienty tření, čímž vznikají vynikající maziva pro plasty a pryže. Tyto nereaktivní silikonové kapaliny nebo oleje, jak jsou někdy známy, mohou být použity ve své čisté podobě nebo případně mohou být zpracovány tak, aby vytvořily vazelínu nebo v kombinaci s vodou vytvořily vodní silikonovou emulzi. Užitečnou vlastností je také odolnost proti vysokým teplotám, která může být využita ve zvláštních aplikacích.

Tato maziva mohou být používána na rozhraní mezi většinou pryží a plastů, a v kontaktu kovů s pryží a plastem, ale nemělo by jich být použito ve styku kov na kov např. u ložisek.

UPOZORNĚNÍ

Také se hodně diskutuje o nežádoucích účincích silikonu v automobilovém průmyslu, zejména během procesu lakování. Je faktem, že pokud se nestabilní silikonové polymery rozpráší do vzduchu, kontaminují velikou plochu a během procesu lakování způsobí vady. Proto v těchto situacích doporučujeme silikonové emulze a kapaliny nepoužívat, zejména pokud jsou aplikovány sprejem.

Toto však neplatí, pokud jsou při použití jiných silikonových materiálů, jako jsou lepidla, maziva, tmely, elektronické pouzdřicí hmoty a nátěry. U těchto přípravků nejsou silikonové polymery rozptylovatelné do vzduchu, a proto nepředstavují hrozbu na výrobní proces.

SILIKONOVA KAPALINA

Silikonová kapalina (olej) polydimetylsiloxan ( PDMS ) je ideálním mazivem pro všechny typy plastů a pryží. PDMS olej je k dispozici v široké škále standardních viskozit od 20 do 60,000 cst. Tato kapalina bez barvy a zápachu nezanechává skvrny a časem nemění barvu. Může být nanášena štětcem, hadříkem, nástřikem, nebo namáčením. Tyto polymery mohou být použity v přísadách při výrobě domácích nebo automobilových leštidel, a používají se ve sprejích k mazání a leštění automobilových plastových lišt.

Některé PDMS kapaliny jsou schváleny pro použití ve farmacii.

Vlastnosti

  • vysoká teplotní stabilita
  • vynikající odolnosti proti vodě a vlivům počasí
  • odolnost proti opotřebení smykem
  • vysoká roztékavost a výborné smáčení
  • trvanlivost
  • netoxicita a inertnost

 

Aplikace maziv

  • Textilní vlákna
  • Gumové těsnění
  • Gumové profily (těsnění oken a dveří)
  • Plastové díly

SILIKONOVÉ EMULZE

Silikonové emulze jsou inertní, teplotně stálé, netoxické materiály, které vyhovují mnoha průmyslovým aplikacím – pro zlepšení vlastností: mazání, lesku, antistatiky, separace, a ochrany materiálu. Silikonové emulze mohou být rozděleny do tří skupin: aniontové, kationtové, a neionogenní emulze. Většina emulzí je neionogenní, v případě, že jsou slučitelné s jedním z dalších dvou systémů. V závislosti na aplikaci mohou být vybrány kationtové nebo aniontové emulze.

Použitím různého viskózního polymerického základu mohou být změněny fyzikální vlastnosti a viskozita. Lze dodat i verze koncentrátu o vysoké viskozitě k dalšímu ředění vodou před vlastní aplikací, což přináší úsporu nákladů, zejména na dopravu.

Průmysl                                  Aplikace

Tisk                                         offsetový tisk

Pryže & plasty                           separátor & maziva

Potravinové přepravky & plasty separátor

Textil                                       vodě odpudivost & snížení přehýbání, mačkání

SILIKONOVÉ VAZELÍNY

Silikonová maziva jsou formulována tak, aby byla velmi trvanlivá, nevytvrzující se, pracovně stabilní, pro použití ve vodě, plynu, elektronice a obecných průmyslech.
Vzhledem k jejich vynikajícím dielektrickým vlastnostem, jsou velmi vhodné pro použití ve vysokonapěťových elektrických spínačích.

Upozornění: Silikonová vazelína by neměla být použita ve styku kov na kov, např. u ložisek, může způsobit nežádoucí opotřebení.

Water tapPitná voda

Vodoodpudivost v kombinaci s netoxicitou činí tyto vaziva ideální volbou pro použití u vodních armatur a kování. ACC Silicones SGM494 má UK atest WRSA (ref 0502509) pro použití s teplou a studenou pitnou vodu, který umožňují použití v aplikacích – mazání plastových a kovových kohoutů a uzávěrů.

ACC Silicones Silikonové maziva

Níže uvedený seznam uvádí mnoho ze standardních ACC Silicones  pouzdřících hmot.

Označení produktu   

Typ

Popis

Vlastnost   

Pevné látky

F111 20-60,000 cst

kapalina

PDMS kapalina

široký rozsah viskozit

100%

C111 100 -1,000 cst

kapalina

PDMS kapalina

farmaceutická třída

100%

EM1035

Emulze

Neionická

založena na 350cst kapalině

35%

EM1039

Emulze

Neionická

založena na 350cst kapalině

39%

EM1065

Emulze

Neionická

založena na 350cst kapalině

65%

SGM494

Vazelína

Silikonová vazelína      

pitná voda

100%

 

 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444