SE3000

Produkt SE3000
Typ Silikonové pouzdricí hmoty
Popis SILCOTHERM 2 složková adičně vytvrzující silikonová zalévací a pouzdřicí hmota
Charakteristika 1 Tepelně vodivé
Charakteristika 2 Nízká viskozita
Charakteristika 3 Nízká těkavost
Charakteristika 4 Nízký modul
Balení 2-složková AB
Forma Liquid
Pokojová nebo zvýšená teplota Vytvrzování teplem
Typ vytvrzování Adicní
Details
Barva Orange
Barva A Light grey
Barva B Orange
CTE Linear ppm/ C134
Koef. tepelné roztažnosti objemový ppm/C402
Typ vytvrzování Adicní
Dielektrická konstanta4.34
Elektrická pevnost kV/mm14
Ztrátový cinitel pri 60 Hz0
Ztrátový cinitel pri 1 MHz0.0037
Tvrdost Shore A 40
Prodloužení % 30
FDANo
Linární smrštení %0.03
Vytvrzení hodin @25ºC 4.00
Vytvrzení minut @100ºC 6.00
Minimální pracovní teplota - ºC 70
Pomer mísení1:1
Younguv modul Mpa4.98
Bez KorozivitaAno
Balení 2-složková AB
Cas zpracování minuty 50
ProduktSE3000
Forma Liquid
Pokojová nebo zvýšená teplota Vytvrzování teplem
Bez primeru Ne
SG2.20
Shelf Life Mths12
Typ Silikonové pouzdricí hmoty
Pevnost v tahu MPa0.81
Tepelná vodivost W/mºK 1.20
UL 94V-0Ano
Viskozita (A) Mpas 2000
Viskozita (B) Mpas 1900
Viskozita MPas 1950
Merný elektrický odpor (objemový) Ohm.cm1.80E+14
 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444