SE2010

Produkt SE2010
Typ Silikonové pouzdricí hmoty
Popis SILCOTHERM 2 složkový silikonový gap filler
Charakteristika 1 Tepelně vodivé
Charakteristika 2 Schváleno UL94 V0
Charakteristika 3 Regulovaný obsah těkavých látek
Charakteristika 4 Nestékavá
Balení 2-složková AB
Forma Paste
Pokojová nebo zvýšená teplota Vytvrzování teplem
Typ vytvrzování Adicní
Details
Barva cerná
Barva A Pale grey
Barva B Cerná
CTE Linear ppm/ C186
Koef. tepelné roztažnosti objemový ppm/C558
Typ vytvrzování Adicní
Linární smrštení %0.1
Vytvrzení hodin @25ºC 5.00
Vytvrzení minut @100ºC 2.00
Maximální pracovní teplota +ºC 200
Minimální pracovní teplota - ºC -60
Pomer mísení1:1
Bez KorozivitaAno
Balení 2-složková AB
Cas zpracování minuty 60
ProduktSE2010
Forma Paste
Pokojová nebo zvýšená teplota Vytvrzování teplem
Bez primeru Ne
SG2.30
Shelf Life Mths6
Typ Silikonové pouzdricí hmoty
Tepelná vodivost W/mºK 1.70
UL 94V-0Ano
Viskozita (A) Mpas 248000
Viskozita (B) Mpas 390000
Viskozita MPas 320000
Merný elektrický odpor (objemový) Ohm.cm9.26E+12
 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444