AS1803

Produkt AS1803
Typ Silikonová lepidla
Popis SILCOTHERM 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta
Charakteristika 1 Dobrá tepelná vodivost
Charakteristika 2 Nekorozivní
Charakteristika 3 Nelepivý v krátké době
Charakteristika 4 Nízké lineární smrštění
Balení 1-složková
Forma Self Level
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Typ vytvrzování Acetonové
Details
Barva bílá
CTE Linear ppm/ C198
Koef. tepelné roztažnosti objemový ppm/C475
Typ vytvrzování Acetonové
Dielektrická konstanta4.90
Elektrická pevnost kV/mm20
Ztrátový cinitel pri 1 MHz0.9E-3
Tvrdost Shore A 65
Prodloužení % 94
FDANo
Lap Shear Aluminium kg/cm²6.00
Lap Shear Copper kg/cm²3.00
Lap Shear Stainless Steel 304 kg/cm²2.60
Linární smrštení %0.5
Vytvrzení hodin @25ºC 8.00
Maximální pracovní teplota +ºC 220
Minimální pracovní teplota - ºC -50
Bez KorozivitaAno
Balení 1-složková
FarmaceutickýNo
ProduktAS1803
Forma Self Level
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Bez primeru Ano
SG2.24
Shelf Life Mths9
Typ Silikonová lepidla
Nelepivý za minut 4
Pevnost v tahu MPa2.80
Tepelná vodivost W/mºK 1.55
UL 94V-0No
Viskozita (A) Mpas 350000
Merný elektrický odpor (objemový) Ohm.cm1E+14
 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444