AS1406

Produkt AS1406
Typ Silikonová lepidla
Popis SILCOTHERM 1 složková tekutá teplem vytvrzená silikonová lepidla a hmoty
Charakteristika 1 Rychlé vytvrzení teplem
Charakteristika 2 Vysoká tepelná vodivost
Charakteristika 3 Nehořlavé
Charakteristika 4 Dobrá adheze k většině podkladů
Balení 1-složková
Forma Paste
Pokojová nebo zvýšená teplota Zvýšená
Typ vytvrzování Adicní
Details
Barva šedá
Barva A šedá
CTE Linear ppm/ C62
Koef. tepelné roztažnosti objemový ppm/C186
Typ vytvrzování Adicní
Dielektrická konstanta3.07
Ztrátový cinitel pri 1 MHz.0072
Tvrdost Shore A 72
Prodloužení % 40
FDANo
Vytvrzení minut @100ºC 60.00
Maximální pracovní teplota +ºC 250
Minimální pracovní teplota - ºC -60
Younguv modul Mpa6.13
Bez KorozivitaAno
Balení 1-složková
FarmaceutickýNo
ProduktAS1406
Forma Paste
Pokojová nebo zvýšená teplota Zvýšená
Bez primeru Ano
SG3.00
Shelf Life Mths9
Typ Silikonová lepidla
Pevnost v tahu MPa1.0
Tepelná vodivost W/mºK 3.00
UL 94V-0No
Viskozita (A) Mpas 100000
Merný elektrický odpor (objemový) Ohm.cm4E+14
 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444