SE2011

Produkt SE2011
Typ Silikonové pouzdricí hmoty
Popis 2-složková přilnavá zalévací hmota
Charakteristika 1 Nízká viskozita
Charakteristika 2 Vynikající adheze k většině podkladů
Charakteristika 3 Rychlé vytvrzení
Charakteristika 4 10:1 poměr míchání
Balení 2-složková AB
Forma Liquid
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Typ vytvrzování Kondenzacní
Details
Barva cerná
Barva A Cerná
Barva B cirý
CTE Linear ppm/ C279
Koef. tepelné roztažnosti objemový ppm/C837
Typ vytvrzování Kondenzacní
Dielektrická konstanta3.32
Ztrátový cinitel pri 60 Hz0
Ztrátový cinitel pri 1 MHz0.0041
Tvrdost Shore A 23
Prodloužení % 270
FDANo
Vytvrzení hodin @25ºC 2.00
Maximální pracovní teplota +ºC 220
Minimální pracovní teplota - ºC -50
Pomer mísení10 to 1
Younguv modul Mpa0.00
Bez KorozivitaAno
Balení 2-složková AB
Cas zpracování minuty 20
ProduktSE2011
Forma Liquid
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Bez primeru Ano
SG1.08
Shelf Life Mths6
Typ Silikonové pouzdricí hmoty
Pevnost v tahu MPa0.9
Tepelná vodivost W/mºK 0.20
Viskozita (A) Mpas 4400
Viskozita (B) Mpas 100
Viskozita MPas 4000
Merný elektrický odpor (objemový) Ohm.cm1.09E+14
 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444