QSil553

Produkt QSil553
Typ Silikonové pouzdricí hmoty
Popis SILCOTHERM 2 složková adičně vytvrzující silikonová zalévací a pouzdřicí hmota
Charakteristika 1 Tepelně vodivé
Charakteristika 2 Schváleno UL94 V0, soubor č. E205830
Charakteristika 3 Nízký modul
Charakteristika 4 Poměr míchání 1:1
Balení 2-složková AB
Forma Liquid
Pokojová nebo zvýšená teplota Vytvrzování teplem
Typ vytvrzování Adicní
Details
Barva šedá
Barva A Beige
Barva B Cerná
CTE Linear ppm/ C217
Koef. tepelné roztažnosti objemový ppm/C650
Typ vytvrzování Adicní
Dielektrická konstanta3.08
Elektrická pevnost kV/mm>18
Ztrátový cinitel pri 60 Hz0
Tvrdost Shore A 45
Prodloužení % 240
FDANo
Vytvrzení hodin @25ºC 24.00
Vytvrzení minut @100ºC 7.00
Maximální pracovní teplota +ºC 260
Minimální pracovní teplota - ºC -55
Pomer mísení1:1
Modul @100% MPa1.24
Bez KorozivitaAno
Balení 2-složková AB
Cas zpracování minuty 100
ProduktQSil553
Forma Liquid
Pokojová nebo zvýšená teplota Vytvrzování teplem
Bez primeru Ne
SG1.63
SG A Part1.60
SG B Part1.60
Shelf Life Mths24
Typ Silikonové pouzdricí hmoty
Pretržení kN/m7.80
Pevnost v tahu MPa1.72
Tepelná vodivost W/mºK 0.68
UL 94V-0Ano
Viskozita (A) Mpas 6000
Viskozita (B) Mpas 6000
Viskozita MPas 6000
Merný elektrický odpor (objemový) Ohm.cm4.02E+14
 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444