AS1821

Produkt AS1821
Typ Silikonová lepidla
Popis 1 složková RTV samonivelační nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty
Charakteristika 1 Rychlé vytvrzení při pokojové teplotě
Charakteristika 2 Nekorozivní
Charakteristika 3 Nízké lineární smrštění
Charakteristika 4 Bez rozpouštědla
Balení 1-složková
Forma Flowable
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Typ vytvrzování Acetonové
Details
Prumer roztecení 50g mm120
Barva cerná
CTE Linear ppm/ C302
Koef. tepelné roztažnosti objemový ppm/C906
Typ vytvrzování Acetonové
Dielektrická konstanta2.88
Elektrická pevnost kV/mm>20
Ztrátový cinitel pri 1 MHz0.5E-3
Tvrdost Shore A 27
Prodloužení % 200
FDANo
Lap Shear Aluminium kg/cm²5.90
Lap Shear Copper kg/cm²6.50
Lap Shear Stainless Steel 304 kg/cm²3.50
Linární smrštení %0.50
Vytvrzení hodin @25ºC 24.00
Maximální pracovní teplota +ºC 220
Minimální pracovní teplota - ºC -50
Modul @100% MPa0.50
Younguv modul Mpa0.40
Bez KorozivitaAno
Balení 1-složková
FarmaceutickýNo
ProduktAS1821
Forma Flowable
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Bez primeru Ano
SG1.07
Shelf Life Mths12
Typ Silikonová lepidla
Povrchová rezistivita Ohm1.80E+11
Nelepivý za minut 10
Pretržení kN/m3.00
Pevnost v tahu MPa0.85
Tepelná vodivost W/mºK 0.20
UL 94V-0No
Viskozita (A) Mpas 20000
Merný elektrický odpor (objemový) Ohm.cm5.4E+15
 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444