Silcoset® 158

Produkt Silcoset® 158
Typ Silikonová lepidla
Popis 1 složková RTV silikonová lepidla a těsnící hmoty pro použití při vysokých teplotách - pasta
Charakteristika 1 Odolnost vůči vysokým teplotám
Charakteristika 2 Schváleno Rolls Royce Aerospace
Charakteristika 3 Odolnost vůči rozpouštědlům a chemikáliím
Charakteristika 4 Vynikající adheze k většině podkladů
Balení 1-složková
Forma Paste
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Typ vytvrzování Acetoxy
Details
Barva cerná
CTE Linear ppm/ C308
Koef. tepelné roztažnosti objemový ppm/C924
Typ vytvrzování Acetoxy
Dielektrická konstanta3.00
Elektrická pevnost kV/mm18
Ztrátový cinitel pri 1 MHz2.5E-3
Tvrdost Shore A 38
Prodloužení % 290
Míra vytlacování270
FDANo
Linární smrštení %0.8
Vytvrzení hodin @25ºC 7.00
Maximální pracovní teplota +ºC 300
Minimální pracovní teplota - ºC -60
Modul @100% MPa0.94
Younguv modul Mpa0.70
Bez KorozivitaNo
Balení 1-složková
FarmaceutickýNo
ProduktSilcoset® 158
Forma Paste
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Bez primeru Ano
SG1.07
Shelf Life Mths24
Typ Silikonová lepidla
Povrchová rezistivita Ohm3.57E+15
Nelepivý za minut 4
Pretržení kN/m5.50
Pevnost v tahu MPa2.30
Tepelná vodivost W/mºK 0.20
UL 94V-0No
Merný elektrický odpor (objemový) Ohm.cm1E+16
 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444