AS1802 Black

Produkt AS1802 Black
Typ Silikonová lepidla
Popis SILCOTHERM 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta UL V-0
Charakteristika 1 Nehořlavá, splňuje požadavek UL94 V-0
Charakteristika 2 Nekorozivní
Charakteristika 3 Vynikající adheze k většině podkladů
Charakteristika 4 Nelepivý v krátké době
Balení 1-složková
Forma Paste
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Typ vytvrzování Acetonové
Details
Barva cerná
CTE Linear ppm/ C164
Koef. tepelné roztažnosti objemový ppm/C493
Typ vytvrzování Acetonové
Dielektrická konstanta4.90
Elektrická pevnost kV/mm>20
Ztrátový cinitel pri 1 MHz0.009
Tvrdost Shore A 67
Prodloužení % 103
FDANo
Lap Shear Aluminium kg/cm²7.15
Lap Shear Copper kg/cm²3.60
Lap Shear Stainless Steel 304 kg/cm²2.98
Linární smrštení %0.5
Vytvrzení hodin @25ºC 8.00
Maximální pracovní teplota +ºC 220
Minimální pracovní teplota - ºC -50
Bez KorozivitaAno
Balení 1-složková
FarmaceutickýNo
ProduktAS1802 Black
Forma Paste
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Bez primeru Ano
SG2.11
Shelf Life Mths12
Typ Silikonová lepidla
Nelepivý za minut 4
Pevnost v tahu MPa3.90
Tepelná vodivost W/mºK 2.30
UL 94V-0Ano
Viskozita (A) Mpas 350000
Merný elektrický odpor (objemový) Ohm.cm>1E+14
 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444