AS1727

Produkt AS1727
Typ Silikonová lepidla
Popis 1 složková RTV silikonová lepidla a těsnící hmoty, tekutá, nízké odplynování
Charakteristika 1 Splňuje požadavky MIL A-46146B odolnosti proti korozi
Charakteristika 2 Nízký obsah těkavých látek
Charakteristika 3 Rychlé vytvrzení
Charakteristika 4 Adheze k mnoha podkladům
Balení 1-složková
Forma Liquid
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Typ vytvrzování Alkoxy
Details
Barva cerná
CTE Linear ppm/ C291
Koef. tepelné roztažnosti objemový ppm/C874
Typ vytvrzování Alkoxy
Dielektrická konstanta2.60
Elektrická pevnost kV/mm>18
Ztrátový cinitel pri 60 Hz0
Tvrdost Shore A 36
Prodloužení % 141
FDANo
Lap Shear Aluminium kg/cm²5.00
Vytvrzení hodin @25ºC 24.00
Maximální pracovní teplota +ºC 200
Minimální pracovní teplota - ºC -62
Bez KorozivitaAno
Balení 1-složková
FarmaceutickýNo
ProduktAS1727
Forma Liquid
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Bez primeru Ano
SG1.04
Shelf Life Mths12
Typ Silikonová lepidla
Nelepivý za minut 10
Pevnost v tahu MPa1.52
Tepelná vodivost W/mºK 0.20
UL 94V-0No
Viskozita (A) Mpas 3400
Merný elektrický odpor (objemový) Ohm.cm1.03E+15
 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444