AS1723

Produkt AS1723
Typ Silikonová lepidla
Popis 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty - tekutá
Charakteristika 1 Samonivelační
Charakteristika 2 Nízký zápach
Charakteristika 3 Vhodné pro citlivé povrchy
Charakteristika 4
Balení 1-složková
Forma Self Level
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Typ vytvrzování Alkoxy
Details
Barva prusvitná
Barva A prusvitná
CTE Linear ppm/ C295
Koef. tepelné roztažnosti objemový ppm/C884
Typ vytvrzování Alkoxy
Dielektrická konstanta2.72
Elektrická pevnost kV/mm>18
Ztrátový cinitel pri 1 MHz0.0011
Tvrdost Shore A 28
Prodloužení % 216
Vytvrzení hodin @25ºC 24.00
Maximální pracovní teplota +ºC 200
Minimální pracovní teplota - ºC -50
Modul @100% MPa0.43
Younguv modul Mpa0.30
Bez KorozivitaAno
Balení 1-složková
ProduktAS1723
Forma Self Level
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Bez primeru Ano
SG1.03
Shelf Life Mths12
Typ Silikonová lepidla
Nelepivý za minut 11
Pevnost v tahu MPa1.00
Tepelná vodivost W/mºK 0.20
Viskozita (A) Mpas 72000
Merný elektrický odpor (objemový) Ohm.cm4.71E+15
 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444