AS1621

Produkt AS1621
Typ Silikonová lepidla
Popis 1 složková RTV samonivelační nízkokorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty
Charakteristika 1 Dobrá adheze k většině podkladů
Charakteristika 2 Nízkokorozivní
Charakteristika 3 Vynikající samonivelační a tekuté vlastnosti
Charakteristika 4
Balení 1-složková
Forma Flowable
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Typ vytvrzování Oximový
Details
Prumer roztecení 50g mm145
Barva bílá
CTE Linear ppm/ C306
Koef. tepelné roztažnosti objemový ppm/C920
Typ vytvrzování Oximový
Dielektrická konstanta2.60
Elektrická pevnost kV/mm>18
Ztrátový cinitel pri 1 MHz1E-2
Tvrdost Shore A 24
Prodloužení % 410
Míra vytlacování834
FDANo
Linární smrštení %1
Vytvrzení hodin @25ºC 24.00
Maximální pracovní teplota +ºC 230
Minimální pracovní teplota - ºC -50
Modul @100% MPa0.36
Younguv modul Mpa0.56
Bez KorozivitaNo
Balení 1-složková
FarmaceutickýNo
ProduktAS1621
Forma Flowable
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Bez primeru Ano
SG1.05
Shelf Life Mths12
Typ Silikonová lepidla
Povrchová rezistivita Ohm7.5E+15
Nelepivý za minut 19
Pretržení kN/m3.30
Pevnost v tahu MPa2.00
Tepelná vodivost W/mºK 0.20
UL 94V-0No
Viskozita (A) Mpas 24000
Merný elektrický odpor (objemový) Ohm.cm1E+16
 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444