AS1524

Produkt AS1524
Typ Silikonová lepidla
Popis 1 složková RTV samonivelační silikonová lepidla a těsnící hmoty s vysokou pevností
Charakteristika 1 Rychlé vytvrzení při pokojové teplotě
Charakteristika 2 Velmi vysoké prodloužení
Charakteristika 3 Dobrá pevnost v tahu
Charakteristika 4 Dobrá adheze k většině podkladů
Balení 1-složková
Forma Flowable
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Typ vytvrzování Acetoxy
Details
Prumer roztecení 50g mm125
Barva bílá
CTE Linear ppm/ C285
Koef. tepelné roztažnosti objemový ppm/C854
Typ vytvrzování Acetoxy
Dielektrická konstanta3.00
Elektrická pevnost kV/mm18
Ztrátový cinitel pri 1 MHz2.5E-3
Tvrdost Shore A 24
Prodloužení % 600
Míra vytlacování217
FDANo
Linární smrštení %1
Vytvrzení hodin @25ºC 14.00
Maximální pracovní teplota +ºC 250
Minimální pracovní teplota - ºC -50
Modul @100% MPa0.46
Younguv modul Mpa0.85
Bez KorozivitaNo
Balení 1-složková
FarmaceutickýNo
ProduktAS1524
Forma Flowable
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Bez primeru Ano
SG1.09
Shelf Life Mths12
Typ Silikonová lepidla
Povrchová rezistivita Ohm9.0E+14
Nelepivý za minut 10
Pretržení kN/m12.00
Pevnost v tahu MPa5.00
Tepelná vodivost W/mºK 0.20
UL 94V-0No
Viskozita (A) Mpas 60000
Merný elektrický odpor (objemový) Ohm.cm3.2E+15
 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444