AS1500

Produkt AS1500
Typ Silikonová lepidla
Popis 1 složková RTV lepidla a těsnící hmoty pro vysoké teploty - pasta
Charakteristika 1 Rychlé vytvrzení při pokojové teplotě
Charakteristika 2 Vynikající adheze k většině podkladů
Charakteristika 3 Odolnost proti chemikáliím a rozpouštědlům
Charakteristika 4
Balení 1-složková
Forma Paste
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Typ vytvrzování Acetoxy
Details
Barva bílá
CTE Linear ppm/ C292
Koef. tepelné roztažnosti objemový ppm/C876
Typ vytvrzování Acetoxy
Dielektrická konstanta3.00
Elektrická pevnost kV/mm18
Ztrátový cinitel pri 1 MHz2.5E-3
Tvrdost Shore A 39
Prodloužení % 270
Míra vytlacování295
FDANo
Linární smrštení %1
Vytvrzení hodin @25ºC 7.00
Maximální pracovní teplota +ºC 300
Minimální pracovní teplota - ºC -50
Modul @100% MPa1.00
Younguv modul Mpa0.75
Bez KorozivitaNo
Balení 1-složková
FarmaceutickýNo
ProduktAS1500
Forma Paste
Pokojová nebo zvýšená teplota Pokojová
Bez primeru Ano
SG1.07
Shelf Life Mths24
Typ Silikonová lepidla
Povrchová rezistivita Ohm3.46E+14
Nelepivý za minut 3
Pretržení kN/m6.10
Pevnost v tahu MPa2.40
Tepelná vodivost W/mºK 0.20
UL 94V-0No
Merný elektrický odpor (objemový) Ohm.cm3.21E+15
 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444