Úprava vody

Water treatment plantÚpravny a čistírny vod během své činnosti vytvářejí pěnu, kterou je třeba v některých případech pro dosažení vhodné účinnosti potlačovat.


Jak silikonové, tak i nesilikonové antifoamy (protipěnívé přípravky) umí potlačovat jak již vytvořenou pěnu, tak likvidují pěnu již v zárodku jejího tvoření. Volba vhodného materiálu pak záleží na pH, teplotě, vlastní kvalitě vody a používaném dávkovacím zařízení, popř. možností dávkování.


ACC antifoamy jsou dostupné buď jako silné koncentráty pro následné ředění nebo jako materiály přímo připravené k použití.

Nesilikonové antifoamy jsou obzvláště používány biologických provozech, kde použití silikonu by mohlo mít za následek interferenci silikonu a žádoucích bakterií. 

 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444