Ochranné laky pro DPS

PCB UV Coating

Ochranné laky pro DPS, silikonové & akrylátové

Ochrana DPS v aplikacích, kde je vyžadována ochrana elektoniky v náročných klimatických podmínkách je důležitá pro zajištění spolehlivosti zařízení. Ochranné laky jsou obvykle nanášeny ve velmi tenké vrstvě tak, aby pokryly desku, požadované spoje a součástky.

Proto, aby ochrana lakováním byla účinná, je pro jakýkoliv typ ochranného laku třeba zajistit dobrou adhezi na lakovaný povrch. Ochranné laky obvykle tuto vlastnost mají, ovšem lakovaný povrch je třeba před lakováním zbavit kontaminace (obvykle mastnoty a otisky prstů, zbytky tavidel a vlhkosti). Následné lakování pak učiní povrch odolný proto vlivům vlhkosti a chemikálií a následné korozi. Schopnost laku zatékat a vzlínat je důležitá také tam, kde není možné lak nanášet přímo (např. pod součástkami). Také je velmi důležitá schopnost laku pokrýt ostré hrany tak, aby nedošlo k pronikání kontaminace do zařízení.

Většina ochranných laků je čirá a má v sobě stopu zajišťující viditelnost naneseného laku pod UV světlem. Tato vlastnost je velmi využívána při inspekci pokrytí lakem. Systémy vytvrzení laku jsou různé, od volného zasychání na vzduchu, přes vytvrzování teplem až po vytvrzování UV světlem.

ACC Silicones vyrábí celou řadu silikonových, akrylátových a polyuretanových laků pro nanášení stříkáním, ponořováním, či natíráním štětcem.

TYPY LAKŮ

Silikonové ochranné laky

Tyto 1-složkové ochranné laky mohou být adiční tj. teplem vytvrzované, a kondenzační, u kterého k vytvrzení dochází při pokojové teplotě (RTV). Velmi rychlé doby cyklu může být dosaženo použitím tepelného vytvrzeného nátěru ve spojení s vytvrzovací pecí. Jejich schopnost odolávat velmi širokému rozsahu provozních teplot činí laky vhodnými pro letectví a automobilový průmyslu. Silikon má také přirozenou obranyschopnost proti vlhkosti.

Klíčové vlastnosti

 • Široký rozsah provozních teplot (-55 ° C až + 200 ° C)
 • vytvrzení při pokojové teplotě nebo vytrzení teplem
 • nízká viskozita
 • 100% pevné látky (žádné škodlivé rozpouštědla)
 • vynikající přilnavost k mnoha podkladům
 • nízký zápach
 • vyhovuje RoHS

Akrylové & Polyuretanové

Tyto rozpouštěcí akrylové a polyuretanové systémy jsou přirozeně vysoušené a jsou ideální pro použití, kde může být zapotřebí přepracovat součástku na DPS desce po nátěru. Oba akrylové a polyuretanové nátěry mají schválení MIL a IPC.

Klíčové  vlastnosti

 • splňuje požadavky MIL-I-46058C a IPC-CC- 830
 • snímatelná s rozpouštěcím čistěčem pro přepracování
 • teplotní rozsah -55ºC to +130ºC
 • vyhovuje RoHS
 • může být spojen skrz, aniž by došlo k uvolnění toxického plynu 

METODY APLIKACE

Natírání štětcem

To je pravděpodobně nejjednodušší metoda aplikace a ideálně se hodí pro malou sériovou výrobu nebo výrobu prototypů.

Ujistěte se, že lak se důkladně promíchal a stál po dobu 2 hodin, aby se oddělily bubliny. Pro dosažení nejlepších výsledků, by mělo být lakování použito při pokojové teplotě (nad 16ºC), za použití kvalitního štětce. Přípravek naneste zlehka, abyste dosáhli dobrého nátěru. Lak bychom pak měli nechat zaschnout  v souladu s režimem vytvrzování uvedené na technickém listu.

Postřik

Postřik je pravděpodobně nejčastější formou metody aplikace, která umožňuje přesné řízení tloušťky nátěru. Aby bylo možné použít lak pomocí vhodného stříkacího zařízení, je nutné zředit lak do požadované viskozity. Tato viskozita se bude lišit v závislosti na povrchové úpravě a vybavení, technické listy poskytují pouze přibližné poměry rozředění. Je také důležité, aby se použilo pouze doporučené ředidlo, které je uvedeno v technickém listu.

Technický personál ACC je pro vás k dispozici, aby vám pomohl, doporučil nejlepší a nejvhodnější lak pro libovolnou kombinaci zařízení a aplikace.

Po postřiku je potřeba dodržovat režim vytvrzování, jak je uvedeno v technickém listu.

Ponořování (namáčení)

Ponořování je další jednoduchý způsob aplikace, a je vhodný ve velmi malém měřítku výroby. To zahrnuje celkové ponoření PCB do laku, což může být provedeno ručně nebo pro přesnější výsledek, strojemLak lze dle potřeby zředit s konkrétním ředidlem.

PCB by měl být ponořen svisle, pokud je to možné, a nechat přibližně 1 minutu než se rozptýlí vzduchové bubliny. PCB by mělo být odebráno velmi pomalu tak, aby rovná vrstva laku pokrývala povrch PCB, a pak smíme odsát a vytvrdit podle údajů v technickém listě.

Maskování

Aby se zabránilo lakování částí desky jako konektory, může být použit maskovací materiál jako je ACC 13. Tato syntetická maska je používána jako viskózní kapalina a bude přirozeně vysoušena nebo tepelně vytvrzena. Po aplikaci laku je možné to sloupnout, abychom nechali čistou oblast bez nátěru.

Pro další infomace si Vás dovolujeme odkázat na stránky ochranných laků.

 

 

 

ACC Silicones Ltd, Amber House, Showground Rd, Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411400 Fax: +44 (0) 1278 411444